Kinderen

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht
Kinderen en beeldende therapie

Creatieve therapie beeldend met kinderen

Welke draken wonen er in jouw kasteel?

En hoe ben jij ze de baas?


In ieder mens leven draken. Sommige draken zijn heel behulpzaam, en zorgen ervoor dat je goed voor jezelf kunt opkomen. Andere draken zijn moeilijk in de hand te houden en jagen je angst aan. Of zorgen ervoor dat je vaak boos en gefrustreerd raakt en dat je zelf wel op een vuurspuwend draakje lijkt. Dan is het fijn dat je hierbij geholpen kunt worden. Omdat praten over deze draken vaak erg moeilijk is, gaan we er beeldend mee aan de slag.

Tijdens het beeldend werken ontdek je nieuwe dingen over jezelf, je ontwikkelt nieuwe vaardigheden en komt sterker in je schoenen te staan. Op deze manier kun je als kind leren hoe je het beste met je draak om kunt gaan. Moet je hem verslaan? Of kan je er vriendschap mee sluiten?


Creatieve therapie is een DOE-therapie, het is daardoor geschikt voor kinderen omdat ze niet met woorden hoeven uit te leggen wat er aan de hand is. Het doel van de therapie is het (opnieuw) op gang brengen van de (vastgelopen) ontwikkeling van een kind. Kinderen kunnen werken, spelen, vormgeven en experimenteren met verschillende beeldende materialen en technieken zoals klei, gips, hout, teken- en schildermaterialen. Zo kunnen zij hun ‘verhaal’ vertellen.

Het uitgangspunt is dat er wordt aangesloten bij de belevingswereld, interesses en mogelijkheden van uw kind om van daaruit nieuwe mogelijkheden van zichzelf te ontdekken. Dit kan direct doorwerken in andere aspecten van het leven.


De Zwaan biedt beeldende therapie onder meer aan bij:


  • Emoties leren uiten en omgaan met je emoties
  • Vergroten zelfvertrouwen, ontwikkelen eigenheid en identiteit
  • Angsten overwinnen
  • Faalangst en/of perfectionisme
  • Contact maken en samenwerken
  • Gedragsmatige problemen en leerproblemen
  • Verwerken traumatische ervaring (scheiding, overlijden, ziekte, verhuizing)
  • Emotionele problemen door echtscheiding, zoals loyaliteitsproblemen en boosheid


Hoe werkt dat nou, kinderen en beeldende therapie?

Klik op onderstaand document en u leest een voorbeeld over hoe kinderen kunnen werken aan o.a. concentratie, structuur en planning.