Werkwijze

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht

Werkwijze


De Zwaan beschikt over de benodigde AGB-codes waardoor je ook zonder doorverwijzing terecht kunt in deze praktijk voor beeldende therapie.

Kanker rouw verlies, De Zwaan Utrecht

Kosten

De werking van beeldende therapie wordt door de zorgverzekeraars erkend en de behandeling wordt grotendeels vergoed indien je aanvullend verzekerd bent. Voor meer info over de kosten klik hier.


Kennismakingsgesprek

Voordat de behandeling van start gaat kan er een gratis kennismakingsgesprek plaats vinden. Doel hiervan is om te kijken of het 'klikt' en dat ik kan beoordelen of ik iets voor je kan betekenen.


Intakegesprek

Vervolgens komt er een intakegesprek. Als kinderen jonger dan 12 jaar oud zijn ga ik altijd eerst met de vader en/of moeder in gesprek. Het is een gesprek waarin we samen kijken wat er nodig is. Er  worden doelen geformuleerd en we bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien.

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de aanleiding van je komst en nodig ik je uit om wat meer over jezelf te vertellen aan de hand van een intake-vragenlijst. In overleg formuleren we specifieke voor jou relevante persoonlijke behandeldoelen en spreken we een behandelperiode af. 


De therapie en tussenevaluaties

Gemiddeld duurt een behandeltraject rond de 15 sessies van een uur die in de regel eens per week plaats vinden. In de eerste drie sessies wordt er vrij gewerkt. In de vierde sessie wordt het behandelplan besproken en neem je een besluit om te stoppen of door te gaan met de behandeling. Daarna vindt er na elke 5e sessie een tussenevaluatie plaats. Veel therapeuten houden aparte tussenevaluaties. Ik ben van mening dat je tijdens de therapie dit al ter sprake brengt. Indien nodig kan er een apart gesprek ingepland worden om het proces te bespreken. In geval van kinderen is er uiteraard wel sprake van een oudergesprek.

In de therapie stem ik wekelijks mijn behandelaanbod af op jou. Waar heb je op dat ogenblik behoefte aan? Wat speelt er momenteel bij je? Samen gaan we op onderzoek uit. De ene keer draag ik een opdracht aan die aansluit bij jouw leerdoel, de andere keer kom je misschien zelf met een idee. We verkennen nieuwe onbekende terreinen en ik ben er voor jou om op terug te vallen. Samen gaan we op ontdekking uit om jou een stap verder te helpen. Doordat je zelf een groot aandeel in je proces hebt krijg je meer zelfvertrouwen en geloof in je eigen kunnen.


Mijn werkwijze kenmerkt zich door aandacht, betrokkenheid en openheid voor wat er is.

Ik werk zowel steunend, inzichtgevend als confronterend.

Ik wil je helpen je kracht terug te vinden, gevoelens toe te laten, en tevreden te zijn met wie je bent.

 

Ik wil je laten ervaren dat je meer kunt dan je denkt. Wat het leven ook met je doet (en gedaan heeft) en hoe je leven er ook uit ziet.


In plaats van volhouden, overleven en doorgaan leer ik je om stil te staan bij jezelf en aandacht te schenken aan je werkelijke behoeften.