Faalangst training

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht


Sociale vaardigheidstraining De Zwaan

Faalangst training:

Je kunt meer dan je denkt.

Voor kinderen van 8 - 12 jaar


In deze training wordt kinderen van 8 t/m 12 jaar geleerd om te gaan met hun faalangstgedachten. Ze leren hierbij dat ze fouten mogen maken en hoe ze van hun fouten kunnen leren. Wanneer een kind faalangst heeft jaagt de gedachte dat iets gaat mislukken grote angst aan. Van ongezonde spanning is sprake wanneer het kind veel spanning ervaart bij het doen van taken die horen bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer het een toets op school moet maken. Deze angst om te falen heeft dan een negatieve invloed op de uiteindelijke prestatie. Falen, waar het kind zo bang voor is, gebeurt dan ook.


Werkwijze

Deze training bestaat uit een individueel intakegesprek en negen bijeenkomsten van 5 kwartier. De kosten voor de gehele training bedragen €95,00 per kind. Ouders krijgen tijdens een intake gesprek uitleg over de training en tussen bijeenkomsten door zal er contact plaats vinden met ouders om de voortgang van het kind te bespreken.


Deze faalangsttraining heeft een interactief karakter. De kinderen oefenen door middel van spelletjes, rollenspellen, gesprekken en huiswerkopdrachten. Tijdens de training worden ook ervaringen en oplossingen door de kinderen met elkaar uitgewisseld. De kinderen krijgen een map mee naar huis, waar na iedere bijeenkomst een blad in gedaan wordt met een korte samenvatting van wat er is besproken en met de huiswerkopdracht voor die week. Op deze manier worden ook de ouders op de hoogte gehouden over wat er besproken is en welke vaardigheid het kind heeft geleerd. Van ouders wordt verwacht dat zij de geleerde vaardigheden samen met hun kind in het dagelijks leven oefenen en toepassen.


De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Lichamelijke symptomen als gevolg van faalangst.
  • Emoties bij jezelf en anderen herkennen.
  • Leren wat helpende gedachten zijn.
  • Ervaren van het effect van helpende gedachten.
  • Fouten maken en daarvan leren.
  • Zelf oplossingen bedenken bij een probleem.


Aanmelden


*

Vul onderstaande gegevens in om u aan te melden voor deze workshop.


*