Vergoedingen

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht

Vergoedingen


Vergoeding van de creatieve therapie beeldend is mogelijk op verschillende manieren:


 1. Jeugdwet. Ben je onder de 18 jaar, woon je in de gemeente Utrecht West (Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden) en heb je een verwijzing van de gemeente, een huisarts, medisch specialist of jeugdarts? Dan vergoed gemeente Utrecht West je behandeling.
 2. Zorgverzekeraar. Er is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering -> alternatieve therapie -> vaktherapie. Klik hier voor de vergoedingen per verzekeraar. Hiervoor hoef je geen eigen wettelijke eigen bijdrage te betalen en is een verwijzing van de huisarts niet nodig. De praktijk is aangesloten bij de FVB en bij de NFG en RBCZ.
 3. Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC is geopend, kan vaktherapie worden opgenomen in dit DBC. Ik kan dan een deelbehandeling aanbieden binnen een geopende Diagnose Behandel Combinatie. Sinds 2011 kunnen vrijgevestigde DBC-houders 20% van hun behandeling door de vaktherapeut als "hulpdienst" laten uitvoeren binnen de DBC. Cliënten die langs deze weg bij mij in behandeling komen, krijgen dit zodoende vergoed uit de basisverzekering, en kunnen daardoor meer behandelingen ontvangen. Meestal wordt de therapie dan helemaal vergoed.
 4. Overige mogelijkheden
 • Begeleiding via Persoon Gebonden Budget (PGB). Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen
 • In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Aanvragen via je werkgever of bedrijfsarts.
 • Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek
 • Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische (2e lijns) behandeling uit te voeren. Vraag bij je hoofdbehandelaar na of hij/zij deze constructie kan uitvoeren.
 • Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kan je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
 • Als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunt u een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp). Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat u zelf moet bijbetalen: http://www.svb.nl/int/nl/tvp/vergoeding_in_kosten/wat_is_tvp/
 • Als een client te weinig middelen heeft, bijv. als hij/zij in de bijstand zit en/of schulden heeft, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is is afhankelijk van het verhaal van de client. De client kan zelf een beroep doen op het noodfonds. Als therapeut zal je dan, met toestemming van de client, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, frequentie en kosten. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan jou als therapeut.
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ): men kan kijken of men een beroep kan doen op de WLZ:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/zorg-via-wet-langdurige-zorg

Kwaliteit en Klachten


Lidmaatschap beroepsverenigingen:


NVBT:

Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie


FVB:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen


SRVB:

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen


NFG:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


RBCZ:

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


SKJeugd:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd


Aangesloten bij Kanker in Beeld


Aangesloten bij Vaktherapeuten 030


Aangesloten bij Quasir voor de Wkkgz.

Aangesloten bij: