ADHD

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht

ADHD


Wat is ADHD?

ADHD is de afkorting van het Engelse Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit).


Problemen met aandacht en concentratie

Mensen (kinderen zowel als volwassenen) met ADHD kunnen moeilijker hun aandacht op bepaalde taken richten en worden snel door prikkels uit de omgeving afgeleid. Dit zorgt er vaak voor dat ze zich moeilijk kunnen concentreren en daardoor zich moeizamer kunnen ontwikkelen.


Hyperactiviteit

Kinderen met ADHD zitten nooit stil. Ze ervaren vaak een grote onrust in zichzelf. Zelfs als ze stil moeten zitten blijven ze friemelen of wiebelen.


Impulsiviteit

Kinderen met ADHD hebben vaak weinig controle op hun reactie op prikkels. Ze flappen er van alles uit, springen plotseling op en nemen soms grote risico’s bij lichamelijke activiteiten. Ze vinden het vaak moeilijk om op hun beurt te moeten wachten.


“Hyperfocussen”

Alhoewel in het algemeen aandacht en concentratie problematisch zijn, kunnen kinderen met ADHD zich soms goed concentreren op bezigheden in één op één situaties, zoals een computerspelletje, maar ook sportieve bezigheden zoals skateboarden. Dit wordt wel het z.g. “hyperfocussen” genoemd en ontlokt vaak de vertwijfeling bij ouders: “zie je wel, je kunt het wel, als je maar wilt”.

 

Wat zijn de kenmerken?


Kinderen met ADHD kenmerken zich vooral door:


 • het niet (goed) luisteren naar wat anderen zeggen
 • het moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • het antwoord al geven voordat de vraag is gesteld
 • overdreven veel vragen of praten
 • het in de rede vallen van anderen
 • het moeilijk kunnen blijven (stil-)zitten
 • snel afgeleid te worden
 • veel te wiebelen, draaien en friemelen
 • het niet rustig kunnen spelen
 • het zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • het van de ene activiteit naar de andere rennen
 • het moeilijk kunnen volgen van instructies
 • het moeilijk (blijvend) kunnen richten van de aandacht
 • het vaak kwijtraken of verliezen van spullen


Maar óók:


 • gevoelig en zorgzaam te kunnen zijn
 • over een goed inlevingsvermogen te beschikken
 • (enorm) creatief te zijn
 • spontaan en open te zijn
 • een goed gevoel voor humor te hebben
 • energiek en enthousiast te zijn


Gevolgen in het dagelijks functioneren

ADHD belemmert kinderen, jongeren en volwassen in het dagelijks functioneren. Door de ADHD zijn ze vaak impulsief en snel afgeleid. Het onderhouden van vriendschappen en relaties kan hierdoor een probleem zijn. Hoewel ADHD geen invloed heeft op de intelligentie, blijven de (cognitieve) prestaties vaak achter. Omdat taken vaak niet lukken, kan dit leiden tot frustraties en een negatief zelfbeeld. Voor kinderen is het op school moeilijk om stil te zitten en voldoende concentratie voor opdrachten op te brengen. Voor jongeren en volwassen is het vaak moeilijk om een opleiding af te ronden en/of passend werk te vinden.

 


Vaktherapie bij ADHD

In vaktherapie staat  niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In vaktherapie ga je aan de slag met gerichte opdrachten en activiteiten waarbij je kunt oefenen met concentratie, focus en afstemming op anderen. De vaktherapeut zal oefeningen aanbieden waarin succeservaringen opgedaan worden zodat het zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroot worden. Door tijdens en na de oefeningen terug te kijken ontdek je wanneer de concentratie goed lukt en wanneer je geneigd bent impulsief te reageren of afgeleid te raken. Je leert rust te nemen voor je reageert, zodat je (soms letterlijk) even stil kunt staan voor je handelt.


Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je wilt zagen maar niet eerst een ontwerp maakt? Of als er een samenwerkingsopdracht is maar het overleg moment overgeslagen wordt? En hoe is het als er wel eerst overlegd wordt? Tijdens opdrachten kun je bijvoorbeeld oefenen met het uitstellen van de eerste impuls en het nadenken voor je reageert (stop – denk – doe-methode) en het aangeven van je eigen grenzen.

 


Behandeltraject en werkwijze


Therapie wordt veelal wekelijks gegeven, waarbij in de eindfase kan worden overgegaan tot een lagere frequentie. De behandeldoelen worden in overleg met de therapeut vastgesteld.


Behandeling van ADHD kan variëren van een kortdurend traject van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de ernst van de klachten.

 

Ik wil je helpen je kracht terug te vinden, gevoelens toe te laten, en tevreden te zijn met wie je bent.

 

Ik wil je laten ervaren dat je meer kunt dan je denkt. Wat het leven ook met je doet (en gedaan heeft) en hoe je leven er ook uit ziet.


In plaats van volhouden, overleven en doorgaan leer ik je om stil te staan bij jezelf en aandacht te schenken aan je werkelijke behoeften.