Autisme

De Zwaan   I   Beeldende therapie en creatieve workshops   I  Leidsche Rijn, Utrecht   I    welkom@beeldendetherapieleidscherijn.nl   I   06-47769861   I 

KVKnr 61075361   I   Lid van NVBT, FVB, SRVB, NFG, RBCZ en Kanker in beeld  I

De Zwaan, rouw verlies kanker creatieve therapie Utrecht

Autisme


Wat is autisme?

Autisme bestaat in veel gradaties, van licht tot zwaar. De overkoepelende symptomen zijn problemen in de sociale omgang en communicatie, het star willen vasthouden aan bepaalde gewoontes, het snel overprikkeld raken (door geluiden, geuren, gebeurtenissen) en een sterke gerichtheid op een of meer onderwerpen. Autisme kan heel sterke invloed hebben op het functioneren van iemand, maar ook een lichte invloed. Ook hangt het functioneren samen met de mate van intelligentie van de persoon met autisme.

 

Wat zijn de kenmerken van autisme?


Kinderen met Autisme kenmerken zich vooral door:


 • je kind heeft moeite met het begrijpen wat andere mensen bedoelen
 • je kind heeft moeite met het maken van oogcontact
 • je kind heeft moeite met het aangaan van vriendschappen
 • je kind maakt niet of bijna geen gebaren zoals bijvoorbeeld uitzwaaien
 • je kind heeft veel moeite met gezamelijke activiteiten
 • je kind maakt veel ongebruikelijke bewegingen zoals fladderen
 • je kind wordt helemaal in beslag genomen door een bepaald onderwerp en weet hier alles van
 • je kind kan zich niet in een ander verplaatsen en lijkt alleen zijn/haar eigen verhaal te willen vertellen
 • je kind is niet geïnteresseerd in anderen
 • je kind praat met een monotoon stemgeluid of met een vreemd accent
 • je kind speelt soms weken achter elkaar met dezelfde voorwerpen/speelgoed
 • je kind is overgevoelig voor bepaalde geluiden, geuren of kledingsstoffen
 • je kind houdt erg vast aan bepaalde patronen of gedragingen
 • je kind raakt erg van slag bij onverwachte gebeurtenissen
 • je kind reageert vreemd op emoties van andere kinderen zoals lachen om het verdriet van anderen


Maar ook:


 • kunnen volhouden en doorzetten
 • zich goed aan vastgestelde regels kunnen houden
 • creatief kunnen zijn
 • een apart gevoel voor humor kunnen hebben


Gevolgen in het dagelijks leven

Mensen met autisme hebben in het dagelijks leven vaak behoefte aan een voorspelbare omgeving met weinig (zintuigelijke) prikkels. Als je overprikkeld wordt, kun je misschien angstig worden of je willen terugtrekken. Misschien heeft je kind het gevoel dat hij of zij ‘anders’ is en begrijpt het niet precies waar dat aan ligt. Het hebben en onderhouden van vriendschappen en relaties is lastiger omdat je kind niet altijd begrijpt of aanvoelt wat een ander bedoelt of nodig heeft. Dit alles kan tot gevolg hebben dat hij zich eenzaam of somber voelt en dat hij een negatief zelfbeeld heeft. Een kind of jongere met autisme kan onverwachte angsten of woede-uitbarstingen krijgen, die voor de buitenwereld niet altijd te begrijpen zijn.

 


Vaktherapie bij autisme

Bij vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. In rollenspellen kan je kind leren om emoties bij anderen en zichzelf te herkennen en om zijn gedrag hierop af te stemmen. Hij leert herkennen wanneer de spanning te hoog oploopt en wat hij in zo’n geval kan doen om zijn emoties te reguleren. In de opdrachten kan hij oefenen met wederkerigheid en samenwerking. Je kind ontdekt dat er meer manieren zijn om met een situatie om te gaan: het gedragsrepertoire wordt vergroot waardoor hij flexibeler wordt in zijn reacties. Bij jongere kinderen zal de vaktherapeut je kind op zijn eigen niveau benaderen en opdrachten in kleine stapjes aanbieden. In alle gevallen zijn structuur, duidelijkheid en consequent sleutelbegrippen.

 


Behandeltraject en werkwijze

Vaktherapie wordt vaak individueel aangeboden zodat je kind zich niet teveel hoeft te laten afleiden.


Omdat autisme zoveel gradaties kent, varieert de behandelduur sterk: van ongeveer een half jaar tot enkele jaren.

 

Ik wil je helpen je kracht terug te vinden, gevoelens toe te laten, en tevreden te zijn met wie je bent.

 

Ik wil je laten ervaren dat je meer kunt dan je denkt. Wat het leven ook met je doet (en gedaan heeft) en hoe je leven er ook uit ziet.


In plaats van volhouden, overleven en doorgaan leer ik je om stil te staan bij jezelf en aandacht te schenken aan je werkelijke behoeften.